Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Το Λαϊκό Μέτωπο χαιρετίζει την άμεση απάντησητου κινήματος στον ανεφοδιασμό του Ισραήλ στον Αστακό!!!

Greek people win tactical victory in solidarity with Palestine and block arms shipment!

astakos-sm.jpg
On January 13, 2009, the people of Greece won a meaningful tactical victory in the movement in solidarity with the Palestinian people, stopping the shipment of arms from the U.S. to Israel through a Greek port. The U.S. military announced that it had stopped the shipment due to "concerns from Athens," after the Greek people mobilized, demonstrated and acted to demand that the weapons shipment to the killers of the Palestinian people in Gaza be stopped!

The Popular Front for the Liberation of Palestine salutes the Greek people for their response to our call and the call of the Palestinian people to block this arms shipment and calls upon all popular and progressive forces in the world to follow this lead and to stop these arms shipments and in all ways possible disrupt and prevent and isolate the occupier, its institutions and its military.

On January 15, 2009, Greek activists held a protest at the port of Astakos, where the shipment was scheduled to take place, demanding an end to any Greek complicity in the US/Israeli war on the Palestinian people of Gaza and expressing solidarity with the Palestinian people and cause. The Greek movement has taken this issue to Parliament, to the streets, and everywhere, and won a meaningful victory.

The Communist Organization of Greece has released a series of statements, reprinted below:

Communist Organization of Greece(KOE)
Statement Nr 4 / 2009

The movement of solidarity with Palestine marks its first tactical victory!


The Pentagon announcement, that the shipment of US arms to Israel through the port of Astakos "will be postponed because of security reasons," belied the pathetic Greek Foreign Affairs Minister, who was declaring that "Greece is not implicated in any such shipment".

However, the shipment of US arms to the Zionist murderers through Astakos will not be postponed: it will be finally CANCELLED once and for all, because the Greek People, responding to the call of PFLP, proved that we will not tolerate that Greece becomes an intermediate between the international terrorists US and Israel.

The Communist Organization of Greece (KOE) calls upon the Greek People: Remain on alert! Smash all the sneaky attempts of Karamanlis' government to assist the Israeli Neo-Nazis! All united to the protest in the portof Astakos on Thursday 15/1!

Active solidarity with the Palestinian People! Stop all the diplomatic, military, political, economic, cultural relations with Israel!

13 January 2009
Communist Organization of Greece(KOE)

Communist Organization of Greece(KOE)
Statement Nr 3 / 2009

Let's unite and block the Ship of Death!


The Communist Organization of Greece (KOE) condemns the shameful implication of Greece in the plans to ship huge cargos of US arms to Israelthrough the Greek port of Astakos(Western Greece). If shipped, these arms will be used for the continuation of the genocidal Zionist aggression in Gaza. The implication of the Greek port of Astakos reveals the full complicity of the government of Karamanlis in the crime perpetrated against the Palestinian People.

The claims of the Greek government ("we know nothing about it") are sheer lies and pure hypocrisy. The complicity of the Greek government is revealed to the whole world through the attempt to use of the Greek soil in order to supply new arms to the Israeli Neo-Nazis. This is not a a unique episode: during the genocidal USwar against Iraq, the naval base of Souda (Crete) was also used by the "liberators of Iraq".

The dramatic call of the PFLP, addressed to the Greek people and the progressive movements, to halt the shipment of US arms to Israel must put us all on alert! The Communist Organization of Greece calls the democratic Greek people to block, this Thursday 15 January, the port of Astakos. We warn the Greek government: Do not facilitate the murderers of the Palestinian People!

Let's support actively the martyred Palestinian People! Expel the Zionist ambassador! Shut down the Zionist embassy!

Athens, 12 January 2009

Άλλες φωτογραφίες από την κιντοποιήση που είχε γυρω στους 1500 διαδηλωτές!!!!!

Συγκέντρωση στον Αστακό πριν τη μετάβαση στο Πλατυγιάλι
Video
από @ 5:56μμ, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο (right click / save as): astakos15jan2009.flv (application/octet-stream)

Embed video (right click / copy): " onclick="javascript:document.forms[2].embed_code.focus();document.forms[2].embed_code.select();" readonly="true" type="text">


Δεν υπάρχουν σχόλια: